Начало >Свободно време >Книги, музика, филми >Учебници и учебни тетрадки > Медицинска литература - 200 заглавия. Част 2

Медицинска литература - 200 заглавия. Част 2


Състояние: Използвано
Доставката се поема от: Купувача

  1. 1.                 
   Гърчове в кърмаческата и ранната детска възраст
   - Иван Керековски
   - 9
   лв.


   2.                 
   Неврози в училищна възраст - Васил
   Йончев
   - 15
   лв.



   3.                 
   Телепатия, ясновидство, парапсихология -
   Иван Попвасилев
   - 5
   лв.



   4.                 
   Съвременни противомикробни средства в
   клиничната практика - под ред. на проф. И. Крушков
   - 15 лв.



   5.                 
   Сборник от инструктивни материали за
   борба със заразните болести. Том 1 и 2 - К. Кузмов, П. Георгиев
   - 14 лв.



   6.                 
   Рентгенодиагностический атлас. Том 1-2
   А. В. Руцкий, А. Н. Михайлов
   -
   40
   лв.



   7.                 
   Нормални биоконстанти на човешкия
   организъм и техни патологични отклонения - Бошев Полнарев Пандов
   - 15 лв



   8.                 
   Гранични състояния в медицината - Проф.
   С. Разбойников Проф. И. Петков
   -
   10
   лв.



   9.                 
   Вестибуларни кризи - Иван Ат. Иванов - 7 лв.



   10.             
   Методични указания за диагностика,
   лечение и проследяване на болните със злокачествени новообразува
   - 24 лв.



   11.             
   Алас на човешкото тяло на персийски
   (фарси) - т.е. на ирански и латински
   -
   40
   лв.



   12.             
   Книги по чуждоезиково обучение за медици
   - английски-руски, немски-английски - 6 лв.



   13.             
   Кратък курс по венерически и кожни
   болести П. Григориев - 25 лв.



   14.             
   Заразни болести Ив. Андреев - 15 лв.



   15.             
   Клинична педиатрия. Том 1 - под
   редакцията на проф. Бр. Братанов - 12 лв.



   16.             
   Клинична хематология - Аница Добрева,
   Евгения Йорданова - 15 лв.



   17.             
   Намалена! Инфузионното лечение в
   практиката Ханс Райсигл - 18 лв.



   18.             
   Нефрология в детската възраст - Под
   редакцията на Г. Бояджиева - 12 лв.



   19.             
   Клинична електрофизиология - под ред.
   проф. Ганчо Ганев - 17 лв.



   20.             
   Грижи за болния в къщи - В. Топузов, Л.
   Шишкова - Безплатно



   21.             
   Инструктивни материали по
   борбата със заразните заболявания - 10 лв.



   22.             
   Изгаряния и измръзвания - Й. Червенков,
   В. Иванов,Хр. Бояджиев, Ал. Кр - 7 лв.



   23.             
   Човешкият организъм - здрав и болен - Д.
   Кюнцел - 13 лв.



   24.             
   Лекарствена терапия - Георги Арнаудов,
   Петя Арнаудова - 12 лв.



   25.             
   Грижи за болното дете Учебник за
   медицински сестри - Л. Лавренова, В. Кръстева-Попова



   26.             
   Безплатно



   27.             
   Общи грижи за болния - Св. Разбойников,
   Цв. Дилова, М. Бонинска - 18 лв.



   28.             
   Хигиена на населените места - Колектив
   под ред. на Ж. Стефанов - 19 лв.



   29.             
   Хигиена на населените места - Колектив
   под ред. на Ж. Стефанов    19



   30.             
   Анатомичен атлас на човешкото тяло на
   немски език. Първа и втора част   45



   31.             
   Електрокардиография - Илия Томов         17



   32.             
   Основи на микропедиатрията, книга втора
   - П. Рахамимов, Л. Рачев и П. Попхристов     33



   33.             
   Учебник по гинекология - Ламбри Ламбрев,
   Тодор Вълков, Христо Тержуман       25



   34.             
   Диференциална диагностика на по-важните
   симптоми на детските болести           18



   35.             
   Диагноза и лечение на спешниет състояния
   при вътрешните болести проф.            25



   36.             
   Болести на бъбреците Проф.д-р Г.
   Маждраков и доц. д-р Н. Попов   10



   37.             
   Учебник по гинекология - К. К.
   Скробански      19



   38.             
   Професионални неврологични болести - под
   ред. на К. Киряков       15



   39.             
   Физиология на висшата нервна дейност
   Рашо Рашев   12



   40.             
   Ръководство за практически упражнения по
   неврология - проф. Б. Йорданов         15



   41.             
   Синтетична неврология, Книга 2 - под ред
   на С. Божинов; И. Георгиев       20



   42.             
   Клинична лаборатория. Учебник за
   студенти по медицина - Дочо Дочев     10



   43.             
   Неврофизиология - под ред. на И.
   Георгиев; А. Вейн   15



   44.             
   Диференциална диагноза на неврологичните
   заболявания      17



   45.             
   Наръчник на участъковия лекар - Е.
   Гъбев, Г. Стефанов          12



   46.             
   Диференциална диагностика на по-важните
   симптоми на детските болести - Андреев, Вапцаров, Михов, Анг   16



   47.             
   Нов домашен лекар - под редакцията на
   доц. Хр. Христозов   7



   48.             
   Актуални проблеми в акушерството и
   гинекологията. Книга 4          7



   49.             
   Физикалните фактори в комплексното
   лечение и рехабилитация на някои често срещани заболявания   26



   50.             
   Коремна хирургия - Г. Ганчев, Я. Добрев,
   К. Енев, В. Матеев 23



   51.             
   Акушерство и гинекология П. Савов, Д.
   Ташков           7



   52.             
   Клинична електрофизиология под. ред. на
   Ганчо Ганев           15



   53.             
   Съдебна медицина Марко Марков            7



   54.             
   Професионална патология Под ред. на Цв.
   Алексиева и К. Киряков 20



   55.             
   Медицинска Микология. Практическо р-во -
   Medical Mycology - A Practical Guide by T. Wegmann, 1987    27



   56.             
   Автоантигенност и автоимунизация -
   Вълчан Вълчанов, Радой Поп 20



   57.             
   Диференциална диагноза на вътрешните болести
   Б. Юруков, П. Миронов, Л. Томов, Ал. Попов            15



   58.             
   Обща хирургия Георги Капитанов           45



   59.             
   Медицинска литература на руски език    7



   60.             
   Рядкост - Гинекология проф. д-р Илия
   Щъркалев          50



   61.             
   Вътрешни болести Том 2 проф. д-р
   Константин Чилов 25



   62.             
   Основи на геронтологията и гериатрията -
   Г. Стойнев 25



   63.             
   Обща психология -проф. Спиридон
   Казанджиев           25



   64.             
   Синтетична неврология. Гранични области
   на неврологията  35



   65.             
   Хирургия Учебник за стоматолози -Ат.
   Атанасов, Ан. Бовянски, Г. Милков, Ив. Зънзов, Л. Пачеджиев    25



   66.             
   Стари учебници за медици 15



   67.             
   Вредности и заболявания при
   селскостопанските работи        20



   68.             
   Синтетична медицина - под редакцията на
   Богоя Юруков       20



   69.             
   Съвременно инфузионно лечение - В.
   Хартиг    10



   70.             
   Коматозни състояния С. Божинов, Н.
   Караламбев, Г. Маждраков, и др.        15



   71.             
   Спондилоартроза В. Митков, Д.
   Константинов 7



   72.             
   Мигрена - Никола Узунов  10



   73.             
   Детски болести - Л. Рачев, Ив. Андреев,
   Бр. Братанов  15



   74.             
   Паркинсонизъм. Монография. Любен
   Карамалаков      17



   75.             
   Инфекциозни болести - М. Радев, М.
   Радков, Ст. Йочев, Ръководство за практически упражнения            15



   76.             
   Атлас анатомии человека. Том 1 Учение о
   костях, соединении костей и мышцах - Р. Д. Синельников            55



   77.             
   Атлас анатомии человека в четырех томах.
   Том 2 - Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников          55



   78.             
   Лечение различных видов астмы -
   материалы симпозиума Москва 1988г.   5



   79.             
   Методы исследования в невропатологии -
   колектив под редакцията на проф. Агте Б.С.   12



   80.             
   Инфекционные психозы - Дворкина Н. Я.          10



   81.             
   Физикална терапия при неврита на лицевия
   нерв - Д. Костадинов    7



   82.             
   Начальные проявления сосудистых
   заболеваний головного мозга - Акимов Г.       15



   83.             
   Болезни периферической нервной системы -
   Яков Попелянский       10



   84.             
   Коматозни и синкопални състояния - под
   редакцията на Константин Койчев         10



   85.             
   Экспресс-диагностика в неотложной
   нейротравматологии - Штабцов В.И. 15



   86.             
   Диагностические тесты в неврологии - Г.
   Д. Перкин    20



   87.             
   Тумори на централната нервна система в
   детската възраст - Вецка и др.      15



   88.             
   Шокови състояния при остри токсични и
   алергични състояния -Александър Монов         10



   89.             
   Большая медицинская энциклопедия. 3-e
   издание. Т. 2: Антибиотики — Беккерель. — 1975.      10



   90.             
   Клинична микробиология - Славчо Нейчев        10



   91.             
   Приложна трудова хигиена - В. Гандев,
   Ил. Иванов     10



   92.             
   Невроофталмология Матей Матев            10



   93.             
   Клинична невровегетология          15



   94.             
   Невротравми - Г. Савов, Н. Антонов, Н.
   Кючуков        8





Оценете обявата:

Мнение:

Оферти


Бъди първи - оферирай обявата

Преглеждания: 1387

  Град гр. Варна

  Телефон 0876555097

 Фейсбук потърсете ме

  изпрати съобщение

Потребител: zlatnata-qbalka(2)100% offline

Aктивност: 2018-10-22 11:23

Регистриран: 2015-05-04 16:05

Коментари  

чат с zlatnata-qbalka

ДРУГИ МОИ ОБЯВИ  |  виж всички  

Други предложения