Начало >Свободно време >Книги, музика, филми >Учебници и учебни тетрадки >Медицинска литература - 200 заглавия.

Медицинска литература - 200 заглавия.


Състояние: Използвано
Доставката се поема от: Купувача

1.      Клинична електрокардиография - Николай Мавродинов - 25 лв.
 1. 2.      Интензивни грижи - Колектив - 12 лв.
 2. 3.      Руководство по электрокардиографии - В. Н. Орлов - 10 лв.
 3. 4.      Патологическа анатомия от Prof. Dr. Albert Dietric - 25 лв.
 4. 5.      Болести на ръката - под ред. на Венцеслав Боснев, Иван Матев. - 10 лв.
 5. 6.      Венозная система головного и спинного мозга в норме и патологии Лесниц - 7 лв.
 6. 7.      Патология на гръбначния стълб - Г. Юмашев, Л. Карагьозов - 35 лв.
 7. 8.      Хеморагични мозъчни инсулти - Е. Стаменов, П. Стаменова - 10 лв.
 8. 9.      Мозъчен инсулт - Георги Настев - 15 лв.
 9. 10.  Эпилептические синдромы А.И. Болдырев - 27 лв.
 10. 11.  Манио-депресивни заболявания - Тодор Ташев - 25 лв.
 11. 12.  Ревматични поражения на нервната система -Ирена Хаус Манова-Петрусевич - 15 лв.
 12. 13.  Хирургично лечение на съдовите заболявания на мозъка - Л. Карагьозов - 17 лв.
 13. 14.  Детски болести - М. С. Маслов 1955 - 30 лв.
 14. 15.  Терапевтиченъ наръчникъ - Д-ръ Димитър Д. Данчевъ - 25 лв.
 15. 16.  Лекарствена терапия - Георги Арнаудов - 20 лв.
 16. 17.  Различни полезни книжки на здравна тематика - Безплатно!
 17. 18.  Управление на болницата - Хосе Куерво, Жорди Варела, Раймундо Беленес - 30 лв.
 18. 19.  Практическа епидемиология - колектив под ред. на доц. д-р Ж. Таргов - 8 лв.
 19. 20.  Физикална терапия при нева на лицевия нерв - проф. Д. Костадинов - 8 лв.
 20. 21.  Трихинелозен полимиозит - колектив под редакцията на проф. С. Божинов - 8 лв.
 21. 22.  Детски болести - Ив. Вапцаров, Хр. Михов, А. Ангелов - 15 лв.
 22. 23.  Най-важните симптоми на вътрешните болести - проф. Стоян Киркович - 19 лв.
 23. 24.  Заболявания на вегетативната нервна система - Под редакцията на д-р Мак Вантов - 10 лв.
 24. 25.  Туберкулоза на нервната система - Тр. Запрянов, М. Вантов - 15 лв.
 25. 26.  Съвременни невроинфекции - под ред. на проф. С. Божинов - 10 лв.
 26. 27.  Терапия на нервните болести - Тр. Запрянов и др . - 25 лв
 27. 28.  Спешна неврология - Въко Митков - 10 лв.
 28. 29.  Нервни заболявания в ранното детство - Иван Керековски - 25 лв.
 29. 30.  Новокаинът в съвременната терапия - Васил Янчев - 7 лв.
 30. 31.  Книги за поражения на нервната система при различни видове заболявания на руски - 10
  лв.
 31. 32.  Книги за заболявания на гръбнака, на руски - 10 лв.
 32. 33.  Книги за злокачствени образования на мозъка на руски - 10 лв.
 33. 34.  Рассеянный склероз и энцефаломиелит (Этиология, патогенез, лечение). Зинченко А.П. - 7 лв.
 34. 35.  Редки синдроми и заболявания на нервната система - проф. Б. Йорданов; доц. Я. Янков -
  17 лв.
 35. 36.  Невротрансмитери и невромодулатори Вл. Мицов, М. Власковска, Л. Казаков - 20 лв.
 36. 37.  Натраплива невроза - М. Бояджиева, М. Ачкова, Хр. Тодоров - 15 лв.
 37. 38.  Ликворология - Елена Цветанова - 20 лв.
 38. 39.  Психиатрия - Иван Темков, Владимир Иванов, Тошо Ташев - 15 лв.
 39. 40.  Актуални проблеми на неврологията и психиатрията - Н. К. Боголепов, Ив. Т. Темков - 17
  лв.
 40. 41.  Неврорентгенология -М. Лесев, Д. Чипилски, И. Крушев - 26 лв.
 41. 42.  Пропедевтика внутренних болезней - В. Х. Василенко, А. Л. Гребнева - 10 лв.
 42. 43.  Латинско-български речник - Михаил Войнов, Александър Милев - 29 лв.
 43. 44.  Молекулите на живота Сборник статии за биологичните макромолекули - 9 лв.
 44. 45.  Практически основи на клиничната реанимация - П. Мишев, Б. Воденичаров, П. Николов - 15 лв.
 45. 46.  Справочник практического врача. Том 1 и 2 - А. Воробьев - 20 лв.
 46. 47.  Практически упражнения по патологична хистология -К. Солов, К. Агопян, Хр. Миленков, П. Шилев - 20 лв.
 47. 48.  АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА В двух томах ТОМ 2 - проф. М. Р. САПИН - 15 лв.
 48. 49.  Клиническая иммунология и аллергология. Том 1-3 - под редакцией Л. Йегера - 30 лв.
 49. 50.  Клинична кардиология - 35 лв.
 50. 51.  Атлас по рентгенова компютърна томография Милчо Лесев, Димитър Петков - 40 лв.
 51. 52.  Атлас анатомии человека. Том 3 Учение о сосудах - Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников - 50 лв.
 52. 53.  Атлас по хематология - Аница Добрева, Тодор Мешков - 25 лв.
 53. 54.  Краткая медицинская энциклопедия. В 3 томах - 45 лв.
 54. 55.  Рентгенодиагностический атлас. Том 1 и 2 А. В. - Руцкий, А. Н. Михайлов - 70 лв.
 55. 56.  Рентгенова диагностика в гинекологията - Господинов, Пиперков и др. - 18 лв.
 56. 57.  Основы ликворологии. (Учение о жидкости мозга). - Фридман А.П. - 10 лв.
 57. 58.  Рентгенодиагностика травматических повреждений черепа и головного мозга - Лебедев, Корольков и др. - 6 лв.
 58. 59.  Нейроофтальмология - под ред. С. Лесселла и Дж. Т. ван Далена - 10 лв.
 59. 60.  Пароксизмальные нарушения сознания у детей раннего возраста - Ш. Ш.Шамансуров, З. Б. Рафикова - 6 лв.
 60. 61.  Вкус и его нарушения при заболеваниях уха и мозга - Благовещенская Н. С., Мухамеджанов Н. З. - 10лв.
 61. 62.  Патология нервной системы при ожоговой болезни - Волошин П.В. - 5 лв.
 62. 63.  Рамо-ръка синдром - Венцислав Боснев -18лв.
 63. 64.  Наръчник. Диагностика и лечение на синкопалните състояния Автор: Илия Попилиев - 3 лв.
 64. 65.  Как да продължим младостта и да лекуваме артериосклерозата - Анр.Вандер - 5 лв.
 65. 66.  Практически подходи в лечението на болести на вегетативната нервна система. - 5 лв.
 66. 67.  Магнитните бури и здравето - Ю. Г. Мизун, П. Г. Мизун - Безплатно
 67. 68.  Природата - велика лечителка - Иванка Кирова, Веселин Денков - Безплатно
 68. 69.  Латерализация на мозъчните функции - Сийка. М. Пенчева - 15 лв.
 69. 70.  Вестибулопатии - Иван Ат. Иванов - 5
  лв.
 70. 71.  Кратък медицински правописен справочник - Грамен Найденов - 3 лв.
 71. 72.  Остеопороза. Подробен план за хранене и движение с цел предпазване и лечение - К. Джърмано, У. Кабът - 7лв.
 72. 73.  Интензивно лечение и реанимация в неврологията - Колектив под редакцията на Д. Хаджиев - 10 лв.
 73. 74.  Специална физиотерапия -колектив под ред. на Л. Николова, Св. Бойкикева. - 15 лв.
 74. 75.  Асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение и кавинтон - 3 лв.
 75. 76.  Начални нарушения на мозъчното кръвообращение - Д. Хаджиев - 5 лв.
 76. 77.  Невровегетативна патология на ръката - Венцеслав Боснев - 15
  лв.
 77. 78.  Психология и психопатология на напредналата възраст - колектив под редакцията на проф. Хр.Христозов - 10лв.
 78. 79.  HLA система - Миньо Минев - 10лв.
 79. 80.  Множествена склероза - Борислав Йорданов -12лв.
 80. 81.  Хронични увреждания от пестициди - колектив под редакцията на проф. Ф. Калоянова. - 10 лв.
 81. 82.  Рехабилитация на болни със слединсултни хемипарези - Елена Иванова, Мая Рязкова, Димитър Костадинов - 7лв.
 82. 83.  Лекарска експертиза на временната нетрудоспособност - Хр. Василев, Св. Разбойников - 10 лв.
 83. 84.  Лумбосакрален синдром - Димитър Костадинов -14лв.
 84. 85.  Лечение на болестите на сърцето - Илия Томов -10лв.
 85. 86.  Организация на неврологичната помощ на населението - Колектив - 8лв.
 86. 87.  Лечебна физкултура за рехабилитатори - Любомир Бонев - 25 лв.
 87. 88.  Детска неврохирургия - под ред. на проф. П. Вецка - 15 лв. Продадена!
 88. 89.  Симптоми и синдроми на инфекциозните болести - Тасков, Йочев, Лахтариев, Генев, Лефтеров, Нешев - 25лв.
 89. 90.  Спешна терапия в педиатрията - В. Бъчварова, Др. Бобев - 5 лв.
 90. 91.  Диагностично-терапевтичен справочник по ото-рино-ларингология колектив под редакцията на проф. В. П - 17 лв.
 91. 92.  Наръчник по паразитни болести - Гено Генов, Петър Петров - 12 лв.
 92. 93.  Наръчник по рентгенология, радиология и радиобиология - 15 лв.
 93. 94.  Наръчник за лечение на инфекциозно болни -10 лв.
 94. 95.  Наръчник по професионални заболявания - под редакцията на Ст. Иванова и Цв. Алексиева - 14 лв.
 95. 96.  Терапевтичен наръчник по неврология - Димитър Хаджиев, Емил Стаменов - 9 лв.
 96. 97.  Невро-психични усложнения от антиконцептивни медикаменти - Д. Хаджиев, С. Влаев, Р. Василев - 7 лв.
 97. 98.  Клинична електромиография - Ст. Байкушев -10лв.
 98. 99.  Паркинсонов синдром - Ганев, Абаджиев, Стоянов; Вибрационна болест И. Карастанев; Н.
  Митрев; К. Язо
  - 3лв.
 99. 100. Гърчове в кърмаческата и ранната детска възраст - Иван Керековски -9лв.
 100. 101.Неврози в училищна възраст - Васил Йончев - 15лв.
 101. 102. Телепатия, ясновидство, парапсихология - Иван Попвасилев - 5лв.
 102. 103. Съвременни противомикробни средства в клиничната практика - под ред. на проф. И. Крушков - 15 лв.
 103. 104. Сборник от инструктивни материали за борба със заразните болести. Том 1 и 2 - К. Кузмов, П. Георгиев - 14 лв.
 104. 105. Рентгенодиагностический атлас. Том 1-2 - А. В. Руцкий, А. Н. Михайлов - 40лв.


Оценете обявата:

Мнение:

Оферти


Бъди първи - оферирай обявата

По договаряне

Наблюдавай

Преглеждания: 912

  Град гр. Варна

  Телефон 0876555097

 Фейсбук потърсете ме

  изпрати съобщение

Потребител: zlatnata-qbalka(2)100% offline

Aктивност: 2018-06-17 18:03

Регистриран: 2015-05-04 16:05

Коментари  

чат с zlatnata-qbalka

ДРУГИ МОИ ОБЯВИ  |  виж всички  

Други предложения3
English for business part 1 - T. G. Shelkova,L. A. Ljasetskaja,1971г.
English for business p...
от еva17 на 07.05.2018